Katso Yleiset Myyntiehdot alla

Palvelumme

 Huolettoman Kaupanteon Palvelu
Jos laitteessasi on vika, se hyvitetään sinulle 100%:sesti!

 Standardi toimitus
PNL

 Standardi toimitus
Dascher

 Express-toimitus
UPS

 Ilmainen kustannusarvio
Pyydä kustannusarvio netissä
Ota meihin yhteyttä, niin käsittelemme pyyntösi

 Oletko jälleenmyyjä?
Tilaus lähtee asiakkaillesi 24-48 tunnin kuluessa

1. Johdanto

Alla olevia yleisiä myyntiehtoja (tästä lähtien käytetään termiä « Myyntiehdot ») sovelletaan Pixmania-pro.com-nettisivun asiakkaan ja PIXMANIA SAS (Société par Actions Simplifiée) -yrityksen välillä. PIXMANIA sijaitsee osoitteessa: 2-8 rue Sarah Bernhardt - Immeuble O2 - CS 50005 - 92 665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX, France. PIXMANIAN pääoma on 19.033.875 euroa. Yritys on rekisteröity Nanterre kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla B 352 236 244 (PIXMANIASTA käytetään tästä lähin nimeä "PIXmania-PRO"). Nämä Myyntiehdot ovat ainoat ehdot, joita sovelletaan kahden edellä mainitun osapuolen välillä, paitsi ennakolta, kirjallisesti sovituissa tapauksissa.

PIXmania -PRO olettaa, että kun Asiakas on tehnyt tilauksen nettisivulla, hän on sitä ennen lukenut ja hyväksynyt Myyntiehdot.
PIXmania -PRO ei voi hyväksyä lisäehtoja, jotka Asiakas lähettää tilauksen mukana tai muita asiakirjoja (kuten Asiakkaan omia, ostoa koskevia ehtoja), jotka ovat ristiriidassa tässä esiteltyjen Myyntiehtojen kanssa tai jotka lisäätapauksissavät Myyntiehtoihin uuden elementin.

Takaisin ylös

2. Tuotteiden toimitus

Tuotteiden toimitusaika ilmoitetaan nettisivulla tilauksen teon yhteydessä. Asiakas hyväksyy, että toimitusajat ovat viitteellisiä, ja että PIXmania-PRO sitoutuu joka tapauksessa toimittamaan tuotteet kohtuullisessa ajassa. Niin ollen Asiakas hyväksyy sen, että jos tilauksen teon aikana nettisivulla ilmoitettuja toimitusaikoja ei ole noudatettu, Asiakas ei vaadi vahingonkorvausta ja/tai pyydä tilauksen peruuttamista myöhästymisen takia.

 

Siinä tapauksessa, että tilaustasi ei ole toimitettu annetun ajan sisällä, ole hyvä ja ilmoita asiasta Pixmania-PROlle 30 kalenteripäivän kuluessa tilauksesi lähetyspäivästä lukien, jotta voimme tehdä asiasta selvityspyynnön kuljetusliikkeelle. Pyynnön käsittelyyn voi kulua useita päiviä. Ole hyvä ja liitä pyyntösi mukaan kopio henkilöllisyystodistuksestasi sekä toimitusosoitteessa asuvan henkilön allekirjoittama vakuutus siitä, että pakettia ei ole toimitettu. Selvityspyynnön käsittelyn aikana PIXmania-PRO ei voi tehdä päätöstä jatkotoimenpiteistä Asiakkaan tilausta koskien.

 

Takaisin ylös

3. Palautukset

Tuotteet voi palauttaa vain, jos asiasta on sovittu etukäteen ja kirjallisesti PIXmania-PROn kanssa. Tuotteet palautetaan PIXmania-PROn tiloihin. Asiakas vastaa palautuksen toimituskuluista.
Tuotteet tulee palauttaa alkuperäisessä kunnossa ja huolellisesti pakattuna alkuperäisessä pakkauksessa, kaikkine tarvikkeineen (esim. CD-ROM-levyt, johdot, käyttöoppaat...). Tuotteiden viite- tai sarjanumeroiden täytyy olla myös alkuperäisessä kunnossa. Tuotteiden hintalappujen sekä sinettien tai muiden merkkien tulee olla koskemattomia, toisin sanoen tuotteiden tulee olla myyntikunnossa. Tuotteet palautetaan After Sales-palvelukeskukseen osoitteeseen: WINCANTON, Av. de la Commune de Paris, ZAC de la Maison neuve, 91220 Bretigny Sur Orge, France.

Tuotteiden mukana tulee lähettää palautuskuponki. Olipa kyse After Sales-palveluun palautetusta paketista tai hyvityspyynnöstä, tuotteet tulee lähettää kirjattuna pakettina (esim. Kirjattu paketti jolla on seurantanumero, ja jonka vastaanottaminen vaatii vastaanottajan allekirjoituksen tai leiman). Jos tuotteiden palautuksessa ei ole noudatettu edellä mainittuja ehtoja, tuotteet lähetetään automaattisesti takaisin Asiakkaalle (Asiakas vastaa toimituskuluista).

Takaisin ylös

4. Takuut ja After Sales-palvelu


4.1 Tuotevalmistajien myöntämät kaupalliset takuut


Kaikilla Pixmania-PRO:n myymillä tuotteilla on valmistajan antama yhden vuoden takuu. Takuuaika voi vaihdella riippuen valmistajasta ja tuotteesta.
Merkkituotteen takuunalaisen sekä takuun ulkopuolisen korjauksen tekee valmistaja itse tai valmistajan valtuuttama edustaja.


Viallinen tai toimimaton laite on lähetettävä suoraan laitteen valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle edustajalle.


Muussa tapauksessa tuotteen voi lähettää meille postitse palautuskupongissa ilmoitettuun osoitteeseen.
Paketteja ei ole mahdollista tuoda suoraan PIXMANIA-yhtiön tiloihin.
PIXMANIA-PRO lähettää laitteen korjattavaksi tuotteen toimittajalle.
Oli laitteen vika mikä tahansa, palautettavan tuotteen mukana tulee lähettää kopio laskusta, tuotteen takuukortti (löytyy tuotepaketista) ja palautuskuponki.


Asiakas vastaa tuotteiden palautukseen liittyvistä toimituskuluista..


Jos haluat lisätietoja After Sales -palvelusta, voit ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun maanantaista perjantaihin klo 10-18 välillä: katso sivustomme Yhteystiedot.


PIXMANIA-PROn myymien tuotteiden takuun piiriin eivät kuulu:
- kulutustarvikkeiden (akkujen, polttimoiden, sulakkeiden, antennien, kannettavien soittimien kuulokkeiden, tulostus- tai lukupäiden jne.) korvaaminen,
- tuotteiden epänormaalista tai tarkoituksen vastaisesta käytöstä aiheutuneet viat. Kehotammekin tutustumaan huolellisesti tuotteen mukana tulevaan käyttöohjeeseen,
- tarvikkeista (esim. virtajohdoista) johtuvat käyttöhäiriöt,
- muun kuin PIXMANIA-PROn valtuuttaman henkilön suorittamasta korjauksesta aiheutuneet viat,
- tarkoituksen vastaisesta käytöstä (esim. ammatillisesta tai yhteisöllisestä käytöstä) aiheutuneet viat ja niiden seuraukset,
- ulkoisista syistä johtuvat viat ja niiden seuraukset.


Huomaa, ettei takuun piiriin kuulu ulkoisista syistä (esim. onnettomuudesta, iskusta tai kolhusta, salamaniskusta, sähkövirran vaihtelusta jne.) aiheutuneiden vikojen korjaus. Takuu ei myöskään ole voimassa jos laitetta on käytetty tai se on asennettu muulla tavalla kuin valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti, laitetta ei ole säilytetty oikein, laitetta on käytetty kaupallisissa tai yhteisöllisissä tarkoituksissa tai laitetta on käytetty sille sopimattomien oheislaitteiden, tarvikkeiden tai kulutustuotteiden kanssa.


Pixmaniaa ei missään tapauksessa voida pitää vastuullisena, jos valmistaja kieltäytyy takuunsa soveltamisesta edellä mainituista syistä.
Jos laitteen vika ei kuulu takuun piiriin, tuotteen valmistaja tekee laitteen korjauksesta kustannusarvion.
Jos Asiakas hylkää valmistajan kustannusarvion, hänen tulee korvata kustannusarviosta koituneet hallinnolliset kulut valmistajalle. Jos Asiakas hyväksyy kustannusarvion, hänen tulee lähettää PIXMANIALLE kustannusarviota vastaava summa tilisiirrolla.


4.2 PIXMANIA-PROn lisätakuut


Valmistajien myöntämien takuiden täydennykseksi Pixmania-PRO tarjoaa tietyille sivustolla ilmoittamilleen tuotteille kaupallisia lisätakuita.

Pixmania-PRO:n kaupallisia takuita on kaksi:


Vian sattuessa Pixmania-PRO:n lisätakuut kattavat korjauksen, vialliset osat ja edestakaiset lähetyskulut. Mikäli tuotetta ei voida korjata, Pixmania-PRO antaa tuotteesta korvauksen. Lisätakuu raukeaa Asiakkaan pyynnöstä maksetun korvauksen jälkeen.

Lisätakuiden piiriin eivät kuulu:

Huomaa myös, että Pixmania-PRO:n lisätakuut eivät kata sellaisen tuotteen vikoja, jonka sarja- tai mallinumeroa on muutettu.

Takaisin ylös

5. Tavaramerkit

PIXmania-PROn jälleenmyymiä tavaramerkkejä suojelevat kansainväliset sopimukset ja voimassa olevat lait.

Asiakkailla eikä muilla osapuolilla ole oikeutta käyttää tavaramerkkejä ilman tavaramerkkien valmistajien ennakolta antamaa kirjallista lupaa. Näiden Myyntiehtojen hyväksyminen ei anna lupaa tavaramerkkien käyttöön millään lailla.

Takaisin ylös

6. Vakuutus

Kumpikin kaupanteon osapuolista huolehtii tuotteiden suojelusta ja vakuuttamisesta oman vakuutusyhtiönsä kanssa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuvien tuotteiden katoamisen, anastamisen tai muun vahingon varalta.

Takaisin ylös

7. Vastuu

PIXmania-PRO ei ole vastuussa tilauspakettien katoamisesta tai vahingoittumisesta epäsuorasti tai suorasti, oli syy mikä tahansa.

Missään tapauksessa Asiakas ei voi pidättäytyä maksamasta laskua, jos tilauspaketti on ollut puutteellinen tai jos se on sisältänyt vioittuneita tuotteita. Asiakkaan tulee maksaa tilauslasku kokonaisuudessaan.

Takaisin ylös

8. Omistusoikeus

PIXmania-PROlla on omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin siihen asti kunnes tilauksen päätuote ja tarvikkeet on maksettu kokonaisuudessaan. Kaikki Asiakkaan tiloissa olevat merkkien tuotteet kuuluvat PIXmania-PROn omistukseen, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan.

Kirjallista tai suullista maksulupausta ei voida pitää todisteena tilauksen kokonaismaksusta.
Omistusoikeuden aikana tuotteille toimituksessa sattuneet vahingot ovat Asiakkaan vastuulla, paitsi siinä tapauksessa jos Asiakas on vakuuttanut toimitukset ja tuotteet vakuutusyhtiössä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa heti PIXmania-PROlle, jos hän antaa PIXmania-PROn omistusoikeuteen kuuluvan tuotteen kolmannen osapuolen käyttöön.

Takaisin ylös

9. Myynnin peruutus

Jos tilausta ei ole maksettu määräaikaan mennessä, myyntitapahtuma peruutetaan 8 päivän kuluttua siitä, kun Asiakkaalle on lähetetty asiaa koskeva kirjattu kirje. PIXmania-PRO vaatii sen jälkeen Asiakasta palauttamaan kyseiset tuotteet mahdollisimman nopeasti. Asiakas palauttaa tuotteet omalla vastuullaan ja maksaa palautuskulut. Asiakasta voidaan myös pyytää korvaamaan myöhästymisestä aiheutuneet haitat.

Takaisin ylös

10. Maksun myöhästyminen

Sovellettavien lakien ja ehtojen mukaisesti, kun lasku maksetaan laskuun merkityn viimeisen maksupäivän jälkeen ja kun laskun maksu suoritetaan näiden Myyntiehtojen artiklassa 3 mainittujen määräaikojen jälkeen, Asiakas maksaa myöhästymissakon. Sakon arvo lasketaan puolitoista kertaa (1,5) pankin peruskoron mukaan. Sakon maksu pannaan täytäntöön tuotteiden toimituspäivästä alkaen.

Takaisin ylös

11. Maksuajan päättyminen

Jos tilauksen kokonaisarvoa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, Asiakkaan on maksettava viipymättä maksamaton summa ilma erillistä määräaikaa.

Katso artikla 14

Takaisin ylös

12. Sovellettava laki ja oikeusistuin

Jos riita-asioissa ei päästä yhteisymmärrykseen sovussa, PIXmania-PRON ja sen Asiakkaiden väliset riita-asiat käsitellään ainoastaan Pariisin oikeusistuimessa Ranskan lakien mukaisesti. Jotkut tuotteet voidaan luokitella ns. Strategisiksi Tuotteiksi. Siinä tapauksessa näitä tuotteita ei voida viedä maasta ilman PIXmania-PRON ennakkoon antamaa lupaa.

Takaisin ylös

13. Yksityisyyssuoja

Asiakkaan tulee antaa PIXmania-PROlle yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, johon PIXmania-PRO voi ottaa yhteyttä tarvittaessa. "Informatique et Libertés" (Tietotekniikka ja Vapaudet) - lain mukaisesti Asiakkaan antamat tiedot ilmoitetaan CNILiin (French Data Protection watchdog). Asiakkaan nimittämällä yhteyshenkilöllä on oikeus nähdä ja muuttaa kaikkia tietojaan milloin tahansa voimassa olevien maakohtaisten ja eurooppalaisten lakien mukaisesti (Ranskan lakipykälä nro 39, hyväksytty 6. tammikuuta 1978).

Takaisin ylös